Castellano || Français
Rebre el butlletí | Preguntes freqüents | L'enciam tafaner | Fòrum
Som notícia | Enllaços | Horts i blocs

4 de juliol de 2014

L'hort se'n va a l'escola

hort escolar


L'hort urbà va a l'escola!

Hi ha moltes raons per les quals val la pena que l'hort vagi a l'escola:

1. L'hort escolar és una oportunitat per posar en pràctica i potenciar les competències dels alumnes integrant alhora els coneixements, habilitats i actituds de caire transversal que serveixen per a resoldre problemes diversos de la vida real.
2. Una oportunitat per a motivar l'alumnat i promoure l'aprenentatge cooperatiu, que els nens s'organitzin i es responsabilitzin de l'hort potenciant les competències transversals comunicatives, personals imetodològiques.
3. Un recurs per a desenvolupar el sentit crític, la reflexió, la capacitat d'observar la natura, fer hipòtesis i contrastar-les potenciant les competències que ens permeten conèixer, comprendre, aplicar, analitzar, sintetitzar i  avaluar, per a prendre les decisions més oportunes.

Tarpuna ofereix alguns recursos pensats especialment per a les escoles que tenen horts escolars, ja sigui horts a terra o petits horts en recipients:

Serveis a escoles
Calendari de l'hort escolar
Assessorament gratuït a les escoles
Blogs d'horts escolars