Castellano
Rebre el butlletí | Preguntes freqüents | L'enciam tafaner | Fòrum
Som notícia | Enllaços | Horts i blocs

Els problemes de l'hort

Qualsevol alteració de les plantes del nostre hort que faci disminuir la nostra collita la percebem com a una patologia de la planta. Aquesta patologia pot ser deguda a diversos agents: insectes, àcars, fongs, bacteris o condicions ambientals. Sovint l'aparició d'una plaga ens indicarà que les nostres plantes estan dèbils o que les condicions d'abonat, reg o clima no són les adequades.

Plagues
Són els problemes causats per insectes, àcars, cargols, ocells

Formigues
La mosca blanca
L'aranya roja
Erugues
Pugó

 

Malalties
Quan el causant és un fong o un bacteri que s'alimenta de la planta

Oïdi
Míldiu

 

Fisiopaties
Anomalies degudes a les condicions ambientals que provoquen trastorns a la planta

L'espigat de l'enciam
La pudrició apical del tomàquet
L'esquerdat del tomàquet